Scheiden

Ook op het gebied van scheiding kan Van Gastel Notarissen u van dienst zijn.

Bij een scheiding moeten veel zaken geregeld worden.

Zoals de verdeling van gemeenschappelijke bezittingen en schulden, afspraken over de (minderjarige) kinderen en mogelijk testamenten. Bij een aantal van deze zaken kan de notaris u van dienst zijn.

Indien u ongehuwd samenwoont (met of zonder een samenlevingscontract), u hebt samen een eigen huis en u besluit uit elkaar te gaan, zal wellicht het huis moeten worden verdeeld. Indien het de bedoeling is dat het huis op naam van een van de (ex-)partners komt te staan is daarvoor een notariële akte nodig. In deze akte kunnen tevens de gemaakte afspraken worden vastgelegd met betrekking tot de hypotheek, de over- of onderwaarde van het huis, de eventuele levensverzekeringen en de gemeenschappelijke inboedel.

Bent u gehuwd en hebt u besloten echtscheiding aan te vragen dan is het belangrijk om te weten dat sinds 1 januari 2012 het huwelijksvermogensrecht is gewijzigd. Tot die datum werd, als u in gemeenschap van goederen was getrouwd, deze gemeenschap pas ontbonden nadat de echtscheidingsbeschikking van de rechter was ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. Dit betekent dat pas dan tot verdeling van de bezittingen en schulden tussen de ex-echtgenoten kan worden overgegaan.

Sinds 1 januari 2012 is de gemeenschap van goederen ontbonden per de dag dat het echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank. Vooruitlopend op de echtscheidingsbeschikking kunnen de (ex-)echtgenoten dan desgewenst alvast overgaan tot verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.

Gehuwden kunnen alleen via tussenkomst van een advocaat het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indienen. Geregistreerde partners zonder minderjarige kinderen kunnen het partnerschap ontbinden zonder tussenkomst van een rechtbank door middel van een beëindigingsovereenkomst die wordt medeondertekend door een advocaat of notaris.

Geregistreerde partners met minderjarige kinderen kunnen hun geregistreerd partnerschap slechts ontbinden via de rechter. Voor het indienen van het verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap is tussenkomst van een advocaat nodig.

Ouders (ook ongehuwden en geregistreerde partners) met minderjarige kinderen zijn overigens altijd verplicht in het kader van de (echt-)scheiding een ouderschapsplan te maken. In een ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd met betrekking tot het onderhoud en verzorging van de minderjarige kinderen, zoals de kinderalimentatie en de omgangsregeling.

In het kader van een (voorgenomen) (echt-)scheiding is het belangrijk eventuele testamenten te beoordelen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie moeten bestaande testament wellicht gewijzigd of herroepen worden of moet juist een testament gemaakt worden.

vg-voorkant-4

Meer weten over dit onderwerp?

Stel een vraag aan Van Gastel Notarissen

Liever direct een persoonlijk gesprek?

Onze specialisten en assistenten staan voor u klaar

Maak een afspraak