Covid-19

Coronabeleid

Van Gastel Notarissen volgt de richtlijnen van de regering en het RIVM rond het Coronavirus (Covid-19) over de te nemen voorzorgsmaatregelen om de gezondheid van cliënten en medewerkers in acht te nemen. Toch willen wij uiteraard u ook graag van dienst blijven zijn. Daarom blijft onze dienstverlening, zij het in aangepaste vorm, beschikbaar. Deze aangepaste vorm houdt onder meer het volgende in:

1. Besprekingen en passeerafspraken

Besprekingen zullen zoveel mogelijk per telefoon of via videobellen plaatsvinden. Het passeren (ondertekenen) van een akte zal – indien de wet dit toelaat – per volmacht gebeuren. U ontvangt dan een volmacht voor het ondertekenen van de akte. Vóórdat de akte op basis van uw volmacht wordt getekend neemt de behandelaar van het dossier contact met u op om de inhoud van het document met u door te nemen. Net zoals u van ons gewend bent als u zelf de akte komt tekenen, krijgt u op dat moment uiteraard ook de gelegenheid om uw vragen te stellen.

2. Bezoek aan ons kantoor

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de RIVM houden. Wij verzoeken u om bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts niet naar kantoor te komen en contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken. Bij aanwezigheid in ons kantoor vragen wij u deze richtlijnen te blijven volgen. Dit betekent het volgende:

 • Kom niet te vroeg naar ons kantoor.
 • Volg de verzoeken van onze medewerkers over een looproute en zitplaats op.
 • Wij geven geen handen.
 • Wij verzoeken u uw jas niet op te hangen aan de kapstok en mee naar binnen te nemen.
 • Wij serveren u geen koffie en thee.
 • Wij verzoeken u  niemand mee te nemen die niet de akte moet ondertekenen (geen kinderen, ouders en/of andere belangstellenden).
 • Wij maken beperkt gebruik van onze wachtkamer en verzoeken u bij aanwezigheid van meer dan vier bezoekers even buiten te wachten.
 • In de spreekkamers wordt voldoende onderlinge afstand gehouden.
 • Na uw bezoek zal de spreekkamer worden gedesinfecteerd.
 • Iedereen houdt gepaste afstand van elkaar.
 • Contant geld nemen wij niet meer aan maar er kan uiteraard worden gepind. 

Helaas kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na een bezoek aan ons kantoor. Wij proberen uiteraard de risico’s tot een minimum te beperken. Bovenstaande richtlijnen zorgen voor een andere manier van contact dan dat u van ons gewend bent, maar we hopen echter op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie.

3. Legaliseren van uw volmacht

We willen voorkomen dat mensen ons kantoor bezoeken terwijl dat niet strikt noodzakelijk is. Daarom is het slechts beperkt mogelijk om volmachten of documenten van/voor andere notariskantoren of instanties door ons te laten legaliseren. Voor het ondertekenen van een volmacht welke behoort bij een dossier van ons kantoor verzoeken wij u contact met ons op te nemen om een tijdstip in te plannen waarop u deze kunt komen ondertekenen. Ook dan gelden die hierboven aangegeven richtlijnen.

4. Algemeen

Onze medewerkers houden zich aan de actuele richtlijnen van het RIVM en blijven thuis wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen of twijfelen aan hun fysieke gezondheidssituatie. Ook wij houden binnen kantoor gepaste afstand en wassen extra vaak onze handen. Onze website houden wij zoveel mogelijk actueel en daarom vragen wij u onze website regelmatig te raadplegen. Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen dan kunt u uiteraard altijd contact met ons kantoor opnemen. Dit kan zowel per e-mail als telefonisch.