Samenwonen

Als iemand samenwoont maar er is niets bij de notaris geregeld, zijn de samenwoners in juridische zin onbekenden van elkaar en gaat bijvoorbeeld bij overlijden het bezit niet naar de overgebleven partner maar naar familieleden van de overleden partner.

Samenwoners die niet (willen) trouwen of geen geregistreerd partnerschap (willen) aangaan, kunnen afspraken vastleggen in een samenlevingscontract. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over de kosten van de huishouding, levensverzekeringen, nabestaandenpensioen, eigendomsverhoudingen en regelingen in geval van uit elkaar gaan of overlijden.

Het samenlevingscontract moet worden ondertekend bij een notaris. Van Gastel Notarissen is u behulpzaam zijn bij het opstellen van het samenlevingscontract en kent de formaliteiten waaraan moet worden voldaan.