Aandelen

Het kapitaal van een BV is verdeeld in aandelen. Zowel de uitgifte van nieuwe aandelen als de overdracht of inkoop/intrekking van bestaande aandelen loopt via een notariĆ«le akte. Hiermee wordt zoveel mogelijk rechtszekerheid gewaarborgd en oneigenlijk gebruik van vennootschappen tegen gegaan. 

Van Gastel Notarissen is u behulpzaam zijn bij de uitgifte, overdracht of inkoop/intrekking van aandelen en zorgt ervoor dat aan de statutaire en wettelijke formaliteiten wordt voldaan.
Van Gastel Notarissen zal vervolgens de akte passeren en de transactie inschrijven in het aandeelhoudersregister en zorg dragen voor de verwerking van de relavante gegevens bij de Kamer van Koophandel.