Overdracht

Bij de overdracht van een onderneming willen zowel de verkoper (of uittreder) als de koper (of opvolger) een aantal zaken goed en duidelijk besproken en vastgelegd hebben. Hierbij kan worden gedacht aan de bezittingen, de (rechts)positie van het personeel, de financiering en zekerheden, de lopende contracten en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Van Gastel Notarissen kan u hierbij onafhankelijk en onpartijdig van dienst zijn. Door inschakeling van de notaris worden problemen in de regel voorkomen en waar nodig opgelost.
Van Gastel Notarissen heeft ervaring met dergelijke zaken en wijst u graag de juiste weg.