Vereniging

Een vereniging is een van de oudste samenwerkingsvormen die wij kennen.

Een vereniging heeft een bestuur en leden en heeft een specifiek doel (bijvoorbeeld sportief of politiek). Het doel mag niet zijn het maken van winst die verdeeld wordt onder de leden en/of het bestuur.

Het is niet verplicht om de regels van de vereniging vast te leggen in een notariĆ«le akte, maar zolang de statuten niet in een notariĆ«le akte zijn opgenomen zijn de bestuurders – naast de vereniging – hoofdelijk aansprakelijk.

Van Gastel Notarissen kan u behulpzaam zijn bij inrichting van de structuur en de statuten van de vereniging en de vereniging vervolgens voor u oprichten. Na de oprichting regelt Van Gastel Notarissen de inschrijving van de vereniging, de bestuurder(s) en andere relvante gegevens bij de Kamer van Koophandel.