Maatschap/VOF

De maatschap is een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, die bijvoorbeeld wordt gebruikt door vrije beroepsbeoefenaren (zoals advocaten, artsen, accountants, specialisten en kunstenaars).

Aangezien de wettelijke regeling over de maatschap summier is, kan Van Gastel Notarissen u bij de totstandkoming van de maatschapovereenkomst advies geven en in een notariële akte vastleggen.

De Vennootschap onder firma – afgekort VOF – is een van de vormen voor een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid. De overeenkomst tussen de vennoten dient schriftelijk te worden vastgelegd.

Van Gastel Notarissen kan u behulpzaam zijn bij de totstandkoming van de overeenkomst en adviseren over de voorwaarden en bepalingen. Desgewenst worden de afspraken in een notariële akte vastgelegd.