Besloten Vennootschap

Van Gastel Notarissen stelt voorafgaand aan de oprichting in overleg met u (en desgewenst uw adviseur) een ontwerp van de akte van oprichting op voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV). Samen met Van Gastel Notarissen richt u vervolgens de BV op en zorgen wij voor de digitale inschrijving van de BV, de bestuurder(s) en andere relevante gegevens bij de Kamer van Koophandel. Door het vervallen van de zogenaamde verklaring van geen bezwaar van de Minister van Justitie en de verlaging van het minimum startkapitaal naar € 0,01 kan de BV vaak op zeer korte termijn worden opgericht. Van Gastel Notarissen is daarnaast ook uw adviseur bij de nadere invulling van uw plannen zoals bijvoorbeeld een aandeelhoudersovereenkomst.